Snowball Capital ApS er godkendt som investeringsrådgiver af Finanstilsynet.

Klagekontakt
Henrik Sparup
CEO

Direkte: +45 20 35 95 52
E-mail: hs@snowballcapital.dk

Lovpligtige dokumenter
På investeringsforeningens Portfoliomanagers hjemmeside kan du finde en række lovpligtige dokumenter. Det er også her, at du finder det seneste Prospekt og Vedtægter for Portfoliomanager samt Central Investorinformation (PRIIP) for afdelingen Snowball Invest. Klik her for at komme til Portfoliomanagers hjemmeside.