En tidløs, enkel og velafprøvet investeringsfilosofi

Invester i værdiskabende monopoler

Bliv medejer til en fornuftig pris

Hav en lang tidshorisont

En investeringsfilosofi, der maksimerer sandsynligheden for at slå aktiemarkedet over en 5-10 årig periode, fordi den lader ”snowball-effekten" udfolde sin magi.

Vi udnytter en permanent inefficiens på aktiemarkedet

Vores kapitalistiske markedsøkonomi er et brutalt sted. Statistikken viser, at gode virksomheder med en overnormal profit over tid bliver middelmådige. Konkurrence sætter ind og æder den overnormale profitskabelse.

Dette faktum gennemsyrer vores investeringsindustri, og derfor er aktiemarkedet påpasselig med at fremskrive holdbar, moderat og profitabel vækst.

Men hvor aktiemarkedet har en tendens til at arbejde med brede penselstrøg, så dykker vi, i Snowball Capital, ned i den enkelte virksomheds ”maskinrum” for at identificere, om den kan modstå den kapitalistiske naturlov – konkurrence!

Det er denne inefficens på aktiemarkedet, som vi forsøger at udnytte.

Invester i værdiskabende monopoler

Vores investeringsfilosofi er designet til at pege os i retning af de virksomheder, der kan holde konkurrenterne for døren. Denne slags virksomheder leverer ofte holdbar, moderat og profitabel vækst, som resulterer i langsigtet fundamental værdiskabelse, der ofte ikke er korrekt indregnet i aktiekursen – langt fra faktisk. 

Så hvilke virksomheder investerer vi i?
Det er virksomheder, der dominerer deres strukturelt vækstende markeder. De besidder altid én, men ofte flere, holdbare konkurrencemæssige fordele, der i samspil gør det tæt på umuligt for konkurrerende virksomheder at trænge ind.

Disse virksomheder skaber ofte enormt meget værdi for deres kunder med deres produkt eller service. Meget mere værdi, end den pris de tager.  

Vi kalder virksomhederne for værdiskabende monopoler – og det er dem, vi ønsker at eje.

Eksempler på holdbare konkurrencemæssige fordele

Skalafordele
Netværkseffekter
Brand
Switching costs
Unikke ressourcer
Process power

De bedste virksomheder har ikke bare én, men flere fordele, der spiller sammen og holder konkurrenterne for døren. Vores vigtigste kvalitative opgave er at:

Forstå holdbarheden af dem
Forstå samspillet imellem dem
Forstå deres ophav

Bliv medejer til en fornuftig pris

Det er en svær balancegang. På den ene side skal man sikre sig, at markedsprisen ikke er stukket fuldkommen fra det værdiskabende monopols fundamentale værdi. Omvendt skal man heller ikke lade sig afskrække af optisk dyre multipler, da der er høj sandsynlighed for, at et værdiskabende monopols fundamentale værdi kommer til at vokse betydeligt de næste mange år. 

Fordi vi investerer i værdiskabende monopoler, der ikke oplever betydelig konkurrence, så kan vi med større sikkerhed forudsige virksomhedens fundamentale værdi. Det skaber muligheder, når aktiemarkedet er volatilt.

Normale virksomheder

Snowball Capital - værdiskabende monopol

Værdiskabende monopoler

Snowball Capital - værdiskabende monopol

FV – Den fundamentale værdi drevet af væksten i virksomhedens frie pengestrømme.

Hav en lang tidshorisont

I en verden hvor du dagligt bliver bombarderet af ligegyldig støj, er en af de sværeste discipliner på de finansielle markeder at fastholde en investering i mange år. Vi skal lade de værdiskabende monopolers fundamentale værdier vokse i fred. 

Det er en kunst; ”kunsten at gøre ingenting”.

Hvad der har betydning over 1 år

I løbet af et enkelt år vil virksomhedens aktiekurs blive udsat for aktiemarkedets omskiftelighed. Faktorer så som makroøkonomi, politik, følelser og kvartalsrapporter vil bevæge aktiekursen.

Dette er fuldkomment uforudsigeligt, og ikke noget vi bruger ressourcer på.

Hvad der har betydning over 10 år

Over en lang tidshorisont vil aktiekursen reflektere virksomhedens fundamentale værdi. Denne er drevet af væksten i virksomhedens frie pengestrømme, som især er et resultat af den konkurrencemæssige position, den strukturelle vækst på markedet og ledelsens kvalitet.

Dette kan vi med større sikkerhed forudsige for værdiskabende monopoler, og det er her, vi lægger alle vores ressourcer. 

Kontakt os

Henrik Sparup

hs@snowballcapital.dk
+45 2035 9552